IT szakmai felelősségbiztosítás esetek

Az üzleti élet szereplőinek ma már nem kérdés, hogy az információs technológia stratégiai fontosságú terület.Ennek következtében a felhasználók a mindennapi ügyintézés során egyre nagyobb mértékben támaszkodnak az IT cégekre, így az Ön cége által nyújtott szolgáltatásokra, annak érdekében, hogy üzleti sikereiket maximalizálni tudják.Az IT szolgáltatókkal szemben az egyes projektek során elkövetett hibák miatt érvényesített esetleges kárigényeknek katasztrofális következményei is lehetnek.Már egy jelentéktelennek tűnő tévedésnek is komoly pénzügyi kihatásai lehetnek, amely akár a cég addig stabil pénzügyi helyzetét is megrendítheti.Egy ilyen hiba természetesen a cég hosszú évek munkájával elért szakmai hírnevét is tönkreteheti, ez pedig minden cég életében kritikus jelentőséggel bír. Mindez akár a cég túléléséről is szólhat.Nem kérdés, hogy a folyamatosan változó, a vitákat egyre gyorsabban jogi útra terelő környezetben az IT cégeknek védekezniük kell ezen kockázatokkal szemben.

1. Egy adott projekttel kapcsolatos viták

Előfordulhat, hogy az IT cégek szolgáltatását igénybe vevő megrendelők az adott projekt befejezési határidejének jelentős csúszásával kénytelenek szembesülni, illetve az sem ritka, hogy a projekt kapcsán felmerült költségek már lényegesen meghaladták az eredetileg tervezett összeget, ráadásul a végeredmény sem egészen az, amit vártak. Ilyen helyzetekben egyre gyakrabban próbálkoznak azzal, hogy a feladat elvégzésével megbízott IT céggel szemben, valamely állítólagos kötelezettségszegés miatt kárigényt érvényesítenek az esetleges vesztességeik, extra kiadásaik csökkentése érdekében. Az ilyen kárigény érvényesítésekkel szemben az IT cégnek, így akár Önöknek is, már akkor is védekezniük kell, ha ezek az igények nyilvánvalóan megalapozatlanok. Az így kialakult helyzet kezelése,a védekezésben résztvevő ügyvédek és szakértők díjai már jelentős, előre be nem tervezett kiadásokra kényszeríthetik a cégeket.

2. A felelősség korlátozása nem minden esetben elégséges

Bár az IT cég felelősségének szerződésben történő korlátozása csökkenti a szakmai szolgáltatással kapcsolatos kockázatokat, azonban ezen cégek részére is feltétlenül szükséges a megfelelő felelősségbiztosítási fedezet. Az egyébként megfelelően kialakított szerződéses konstrukció csökkentheti az esetlegesen kifizetendő károk összegét, azonban a kártapasztalataink azt mutatják, hogy a bíróságok gyakran nem tartják jogszerűnek a felelősség korlátozását, illetve ilyen esetekben is jelentősek lehetnek a jogi védekezés, vagy a peren kívüli megegyezés költségei.

3. A leszállított rendszer hibája

A mai világban minden az ügyfél elvárásainak teljesítéséről szól. Amennyiben az Ön cége által leszállított technológia nem teljesíti teljes körűen az előzetesen elvártakat, az ügyfelei okkal lesznek csalódottak, és megalapozott kártérítési igénnyel fordulhatnak az Ön cégével szemben.

4. Az ügyfelek adatainak, dokumentumainak elvesztésével, kapcsolatos kockázatok

Az ügyfelek elektronikus adatainak és dokumentumainak elvesztése, módosulása,megrongálódása, megsemmisülése, törlődése minden IT cégnek komoly kockázatot jelent.Az ügyfél adatainak elvesztése katasztrofális kihatással lehet az ügyfél üzletmenetére, ezért az ilyen típusú igényekre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási fedezet megléte létkérdés lehet az Ön cége számára is.

5. Biztosítás, mint az ügyfelek meggyőzésének eszköze

Az ügyfelek részéről egyre inkább elvárt igény, sok esetben követelmény, hogy a megbízást elnyert IT cég rendelkezzen megfelelő szakmai felelősségbiztosítással. A megfelelő szakmai felelősségbiztosítás nem egyszerűen csak védelmet nyújt a cég pénzügyi helyzetét esetlegesen megrázó követelésekkel szemben, hanem versenyelőnyt is jelenthet a piac többi szereplőjével szemben.

További információ, adatlapkérés:

Dr.Risk - a speciális kockázatok szakértője - info@drrisk.hu - + 36 1 700 4252

Adatvédelmi nyilatkozat