Vezetői felelősségbiztosítás 

A 2014 márciusában életbe lépett új Ptk. drasztikusan változtatott a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó felelősségi szabályokon. Az új rendelkezés szerint a vezető tisztségviselők a tisztségükkel összefüggésben külső feleknek okozott károkért a saját társaságukkal egyetemlegesen felelnek a kárt szenvedett harmadik személyekkel szemben.

A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása vállalatok vezetői számára rendelkezésre álló „pénzügyi keret”, amelyet jogi védekezési költségekre, a vezető magánvagyona terhére megítélt kárösszegek fedezésre, illetve hatósági bírságok kiegyenlítésére felhasználható.

Vezetői döntések következményeként pénzügyi veszteség érheti a tulajdonost, aki a vezető magánvagyona terhére kárigénnyel léphet fel.

A csődtörvény 2009-es változásai miatt egy esetleges felszámolás kapcsán a vezető tisztségviselők és tulajdonosok is magánvagyonuk terhére perbe vonhatóak a kiegyenlítetlen szállítói igények vonatkozásában. Hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségek egyre jelentősebb tételként szerepelnek a cégek életében.  Jogi védekezés költségei egy komolyabb eljárás kapcsán akár több 10 millió Ft-ra is rúghatnak.

Fedezet kiterjed

Magyarországon egyre gyakrabban indítanak vezető tisztségviselők ellen kártérítési eljárásokat. A vezetők, igazgatók felelőssége az alábbi esetekben állapítható meg:

 • Kereskedelmi veszteségek, felszámolási eljárás
 • Munkáltatói jogok gyakorlásából eredő kárigények
 • Céget, illetve az adott terület vezetőjét sújtó hatósági bírságok költsége
 • Hibás vállalatvezetési gyakorlat
 • Összeolvadás, felvásárlás kapcsán felmerült veszteségek

A biztosítási módozat az alábbiakkal kapcsolatos kárigényekre nyújthat fedezetet.

 • tulajdonosok által vezetők irányába támasztott kárigények
 • hatósági vizsgálatok során kirótt bírságok, (APEH, PSZAF, Munkavédelmi és Munkavédelmi Főfelügyelőség, Környezetvédelmi Hatóság, Tűzoltóság,  stb.)
 • hivatalos vizsgálati költség,
 • családi vállalkozások vezetői által elkövetett hibák
 • a jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költség,
 • büntetőjogi felelősség- jogi védekezés költségei a bűnösség kimondásáig,
 • megalapozatlan, valótlan állításokkal szembeni védekezés költségei,
 • múltban elkövetett, de nem ismert hibás döntésekkel kapcsolatos kárigények, valamint tisztségüktől megvált vezetőkkel szemben még 5 évig érvényesített kárigények.

Konkrét magyarországi kárpéldák az almenüpontban olvashatóak.

Oldalunkon azonnali testreszabott ajánlatot kalkulálhat 2 perc alatt!

 

Dr.Risk - a speciális kockázatok szakértője - info@drrisk.hu - + 36 1 700 4252

Adatvédelmi nyilatkozat