GDPR adatvédelmi felelősségbiztosítás

2018 májusában életbe lépő új adatvédelmi rendelet (GDPR) az eddigi előírásoknak részletesebben definiálja az adatkezelők teendőit, és felelősségét. Ezzel együtt adott jogsértés esetén jóval magasabb büntetési tételek kerülhetnek kiszabásra a NAIH részéről egy esetleges adatkezelési incidens, vagy egy ellenőrzés után. A GDPR felelősségbiztosítás az adatszivárgás, vagy adatok eltulajdonítása, vagy a hatósági bírság esetén nyújt innovatív védelmet a súlyos pénzügyi veszteség elkerülése érdekében.

Az Adatvédelmi felelősségbiztosítás nem a GDPR rendelet hatására megalkotott biztosítási módozat. Ezen termék az USA-ban, és Nyugat Európában már több mint 10 éve, Magyarországon több mint 5 éve  elérhető CYBER (adatvédelmi) felelősségbiztosítás néven. Ezen terméket dolgoztuk át olyan módon, hogy a GDPR rendelet szempontjából szükséges kockázatokra fedezetet nyújtson kedvező díjszint mellett.

 GDPR  Adatvédelmi Felelősségbiztosítás elemei

 • Vizsgálati költségek: az adatvédelmi hatóság által indított vizsgálat kapcsán felmerülő jogi tanácsadás költségei és a jogi képviselettel kapcsolatos szakértői díjak.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos bírságok: A biztosító kifizeti az adatkezeléssel kapcsolatos bírságot, amely az adatvédelmi jogszabályok megsértése miatt indult hivatalos vizsgálat eredményeként került kiszabásra.
 • Adatfelelősség:
  • Valamely cselekmény, tévedés, mulasztás, amely személyes adatok, vagy vállalati információk nem megfelelő kezelése miatt felmerülő kártérítési kötelezettségek és jogvédelmi költségek fedezete.
  • Kiszervezett tevékenység esetén a biztosított nevében egy outsourcing szolgáltató által feldolgozott adatok nem megfelelő kezelése kapcsán a biztosított oldalán felmerülő kártérítési kötelezettségek, és jogvédelmi költségek fedezete.
  • Hálózat biztonság: A Biztosított olyan tévedése vagy mulasztása amely miatt
   • számítógépes rendszert támadás éri (módosító szoftver, kód, vírus által) és így a számítógépes rendszerben tárolt adatokban, szoftverekben sérülést okoz.
   • az adatokhoz való hozzáférés megtagadása az arra jogosulttól
   • a hozzáférési kódot eltulajdonoítják
   • jogosult adatainak módosítása, megsemmisítése, törlése
   • adattároló eszköz ellopása, elvesztése
   • az adatok alkalmazottak általi nyilvánosságra hozatala, amelyek kapcsán a biztosított oldalán kártérítési fizetési kötelezettségek és jogvédelmi költségek merülnek fel.
 • Értesítési költségek: A Biztosító a Biztosított részére, vagy nevében kifizet minden olyan szakértői díjat, amely az adatalanyok és/vagy bármely illetékes Szabályozó hatóság kötelező értesítéséhez kapcsolódik az adatvédelmi jogszabályok tényleges vagy állítólagos megsértésével kapcsolatban.

Mire nyújt fedezetet a biztosítás?

Az adatalanyoknak okozott vagyoni károkra és sérelemdíjra, szakértői kölstégekre, jogi  védekezés költségeire, hatóság által kiszabott bírságra.

Ezen biztosítási módozat 2018. május 15.-t követően elérhető azon cégek számára, akik  már elvégezték  felkészülést a GDPR rendelet szerint. Számukra a biztosítás gyorsan és költséghatékonyan megköthető.

Amennyiben szeretné tudni, hogy milyen feltételekkel, és éves szinten milyen költségen tud GDPR biztosítást kötni, kérjen ajánlatot.

Ajánlatkérését  a cégnév, adószám megadásával az info@drrisk.hu emailcímre küldött levelében fogadjuk. 

Dr.Risk - a speciális kockázatok szakértője - info@drrisk.hu - + 36 1 700 4252

Adatvédelmi nyilatkozat