Szakmai felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosítás, valamint kapcsolódó biztosítási módozatok (termék-, szolgáltatás felelősség) a tevékenységgel közvetlenül okozott legnagyobb károk fedezetére biztosítanak megoldást.

Mire ad védelmet a biztosítási fedezet?

  • Üzleti tevékenységek folytatása során, szakmai kötelesség megszegéséből adódó műhibákra.
  • Feltételezett szakmai hiba miatt felmerülő  jogvédelmi költségekre, díjakra és kiadásokra.
  • Kiegészítő szolgáltatásokra: bíróságon megjelenés költségtérítése, felfedezési időszak kiterjesztése, rágalmazás és becsületsértés, számítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos dokumentumok, feljegyzések, nyilvántartások pótlása.
  • A szakmai felelősség fedezet kombinálható a szolgáltatás, vagy termékfelelősséggel, amelyekkel a személy sérüléses és dologi károk kockázatát vállalják át a biztosítók.

Szakmai hibák miatt bekövetkezett tisztán pénzügyi veszteségek

A biztosító a biztosított helyett megfizet minden olyan kárigényből származó kártérítési összeget, amely szakmai kötelességének megszegéséből adódóan bármely szakmai műhiba alapján tisztán pénzügyi veszteséget okozott mindazon szerződéses partnereknek, amelyeknek a szerződő díjazás ellenében szolgáltatást nyújt illetve szakmai tevékenységet végez. 

A fedezet kiterjed a jogvédelmi költségek, díjak és kiadások megtérítésére is, abban az esetben is, ha az adott kereset megalapozatlan, hamis vagy csalárd.

A megalapozott kárigények megtérítése mellett a biztosítási fedezet másik fő feladata a megalapozatlan kárigények elhárítása a biztosított érdekeit szem előtt tartva.

Ez a módozat nem nyújt fedezetet a személy sérüléses és dologi károkra, mivel ezen kockázatok az általános és szolgáltatás részben fedezettek.

Dologi és személyi sérüléses károk fedezete

A szolgáltatás felelősség fedezetet nyújt biztosított hibájából harmadik személyeknél bekövetkező dologi és személyi sérüléses károkra, illetve ezek következményi káraira. Következményi károk közé sorolható többek között a forgalom visszaesése, nyereség csökkenése, ügyfelek elvesztése.

Szakmai felelősségbiztosítás legfőbb területei

Informatikai cégek - Vezetési tanácsadók - Pályázati tanácsadók - Könyvvizsgálók, adószakértők - Interim menedzserek - Ügyvédek - Könyvelők - Könyvvizsgálók - Adószakértők - Felszámolók

Dr.Risk - a speciális kockázatok szakértője - info@drrisk.hu - + 36 1 700 4252

Adatvédelmi nyilatkozat