Adatvédelmi tájékoztató

Az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Dr.Risk Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhely: 2481 Velence, Bogrács utca 16. cg.: 07-09-020038, képviseli: Kiss Viktor- ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) az Ön által megadott adatokat a jelen hozzájárulástól számítva a Társaság és Ön között létrejövő ajánlati dokumentáció megszűntetéséig kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint. Ha szerződéskötésre nem kerül sor, akkor a Társaság az adatokat az Ön kérésére törli. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

A Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatai megadásával ahhoz is hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatokat és az Ön által a jövőben – esetlegesen – nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat a Társaság együttesen kezelje, feldolgozza, illetve tárolja. Az adatkezelés célja, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatosan ajánlatot és tájékoztató anyagokat juttassunk el Önnek. Adatait bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a Társaság munkavállalói férhetnek hozzá.

Ön a 1137 Budapest Jászai Mari tér 5-6. alatti címen, a (+ 36)-1-700-4252-es telefonszámon, vagy az info@drrisk.hu e-mail címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja, valamint tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataival kapcsolatban.

Ha a fenti jogainak megsértését észleli, a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A kérelmet a lakóhelye szerint illetékes törvényszéknél, vagy – választása szerint – a Fővárosi Törvényszéken kell benyújtani.

 

Dr.Risk - a speciális kockázatok szakértője - info@drrisk.hu - + 36 1 700 4252

Adatvédelmi nyilatkozat