IT szakmai felelősségbiztosítás
 

Informatikával foglalkozó vállalkozások komoly felelősséggel tartoznak megrendelőik felé. A rendszereknek  amelyet kialakítanak, fejlesztenek, vagy karbantartanak ügyfeleiknek szinten folyamatosan és hiba nélkül szükséges üzemelniük. Egy apró hiba, vagy mulasztás is komoly működési zavarokat eredményezhet, amelynek következtében súlyos pénzügyi veszteség érheti az ügyfeleket, akik kárigénnyel léphetnek fel a szakmai hibát vétő IT céggel szemben. Szakmai felelősségbiztosítási fedezettel jelentősen csökkenthető az informatikai cégek működési kockázatai.

1. Kiknek nyújt megfelelő megoldást az IT szakmai felelősségbiztosítás?

  • Egyedi szoftverfejlesztés
  • Informatikai tanácsadás
  • Vállalatirányítási rendszerek fejlesztése, karbantartása
  • Csomagolt szoftverek fejlesztése, értékesítése
  • Rendszerüzemeltetés, rendszergazda szolgáltatás
  • Felhő szolgáltatók
  • egyéb tanácsadói, közvetítői tevékenységek

2. Mire nyújt fedezetet a szakmai felelősségbiztosítás?

Kárigény érvényesítés esetén a biztosítás minden esetben fedezi a jogi védelmi költségeket, még akkor is, ha a kárigény nyilvánvalóan megalapozatlan.

Jogos reklamációk, megalapozott kárigények esetén a biztosítás a jogi védelmi költségeken túl többek között fedezi a Biztosított által ténylegesen okozott kárt, a kár okának megszűntetésével kapcsolatosan a károsultnál felmerült extra költségeket, a kárösszeg megállapításához szükséges szakértői költségeket, illetve a nem vagyoni károkat is. Legyen szó bármely szakmai kötelezettségszegésről, számítástechnikai termékkel kapcsolatos hibáról (pl. valamely hardware-rel kapcsolatos tanácsadásról), személyhez vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértéséről, becsületsértésről, rágalmazásról, illetve az internettel kapcsolatos felelősségről (beleértve a vírusok nem szándékos továbbítását is).

3. Mit nem fedez a biztosítás?

A biztosítás többek között nem fedezi a nem a Biztosított saját kárait, a szerződéskötés előtt elkövetettkárokozó magatartásból eredő károkat, a Biztosított által vállalt, a törvényes felelősségnél szigorúbb helytállási kötelezettséget (pl. teljesítési garanciákat, kötbért, stb.), hatósági intézkedések következményeit. A kizárások teljes listáját a biztosítási feltételek tartalmazzák.

További információ, adatlapkérés

Kiss Viktor -  szakmai vezető

Tel: +36 1 700 4252

Email:  kiss.viktor@drrisk.hu                                                      

Dr.Risk - a speciális kockázatok szakértője - info@drrisk.hu - + 36 1 700 4252

Adatvédelmi nyilatkozat