Adatvédelmi felelősségbiztosítás (CyberEdge)

Az információ és az információs rendszerek világában az adatvédelmi, adatbiztonsági kockázatok a mindennapi élet részét képezik. Minden olyan vállalatnak szembe kell néznie ezekkel a kockázatokkal, ahol számítógépen, szerveren, vagy az interneten tárolt értékes ügyféladatai vannak.Az adatvédelmi felelősségbiztosítás az adatszivárgás,vagy az adatok eltulajdonítása esetén nyújt innovatív védelmet a beláthatatlan következményekkel szemben.

 Mit fedez az adatvédelmi felelősség biztosítás?

  • A társaság jó hírnevének védelme: Egy adatvédelmi jogsértést követően a válságmenedzser elősegíti a vállalat hírnevének védelmét és újraépítését. Jelentősebb adatvédelmi ügy potenciálisan kedvezőtlen hatásainak megelőzéséhez vagy csökkentéséhez segítséget nyújtó, független tanácsadók díjazásának és kiadásainak fedezete.
  • Felelős vezető jó hírnevének védelme: A cég valamely vezetője vagy alkalmazottja (pl.: az informatikai vezető - CIO) személyes hírnevén esett csorba kiköszörüléséhez szükséges PR szolgáltatásokért fizetendő szakértői díjak es kiadások fedezete.
  • Adatalanyok értesítése: Az adatalanyok (vagy valamely illetékes felügyeleti szerv, hatóság) részére, az esetleges jogsértés kapcsán küldött értesítés költségeinek fedezete.
  • A céget ért kibertámadás utáni teendőkben jártas IT biztonsági szakértők szolgáltatásaival kapcsolatos költségek fedezete.
  • Elektronikus adatok: Az elveszett elektronikus adatok helyreállításával, ismételt összegyűjtésével vagy újraelőállításának lehetőségeivel kapcsolatos szakértői vizsgálatok költségeire vonatkozó fedezet.
  • Pénzügyi következmények enyhítése -  adatfelelősség: A CyberEdge fedezi az adatvédelmi jogszabályok megsértésével, vagy valamely titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatosan fizetendő kártérítéseket, illetve jogi védelmi költségeket, akár maga a biztosított, akar valamely külső (a biztosított megbízásából eljáró) partnere okozta a kárt.
  • Hálózatbiztonság: Fedezi az alábbiak miatt érvényesített kárigényekkel kapcsolatos jogi védelmi költségeket es a fizetendő kártérítést:

• harmadik személyeknek a cég rendszerein tárolt adatainak vírussal történő megfertőzése;

• a biztosított valamely olyan hibája vagy mulasztása, amelynek következtében illetéktelenek is hozzáférhetnek a harmadik személyek adataihoz;

• hálózati-hozzáférési kód társaságtól történő eltulajdonítása;

• személyes adatokat tartalmazó hardware eltulajdonítása;

• valamely adatnak alkalmazott által történő jogosulatlan nyilvánosságra hozatala.

  • Vizsgálati költségek és bírságok:  A biztosítás fedezi az alábbiakat:

• az adatvédelmi hatóság által indított vizsgálat kapcsán felmerülő jogi képviselet és védekezés ésszerű díjai;

• az adatvédelmi hatóság által kirótt adatvédelmi bírság.

Ezen biztosítási módozat az elmúlt években egyre gyakrabban tapasztalható kockázatok kezelésére nyújt egy komplex megoldást, melyet tevékenységtől függően, minden cégnek érdemes megvizsgálni, hiszen minden vállalat tulajdonában vannak értékes adatok.

Ajánlat készítéshez szükséges adatlapunkat kérje info@drrisk.hu emailcímre küldött levelében.